Prix D'Amerique

Jan 24th, 2018 - Jan 29th, 2018

MILL-25 SAT-28 TA’ JANNAR 2018

Inzuru : Parigi, il-korsa ta’ Vincennes, it-Training Grounds ta’ Grosbois u Disneyland

Il-Hamis 25.01.18:
Fis-6.00am niltaqghu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta ghac-check-in. Fit-8.00am nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM466 ghal Parigi. Hekk kif naslu fl-ajruport ta’ Orly fil-10.50am insibu kowc jistenniena  biex jehodna mill-ewwel fil-Hippodrome ta’ Vincennes (dhul extra) sabiex nattendu ghat-tigrijiet. Wara t-tigrijiet immorru bil-kowc fil-lukanda taghna 3 star f’Parigi. Naghmlu c-check in u wara nohorgu mat-tour leader biex niccenaw.  

Il-Gimgha 26.01.18:
Wara l-kolazzjon buffet, ikollna optional excursion ghal Disneyland. Nitilqu fid-9.00am biex ingawdu u niddevertu fl-akbar u l-ahjar Theme Park tal-Ewropa. Hawn niskopru Fantasyland, Adventureland, Frontierland, Discoveryland u hafna izjed. Niltaqghu ma’ Mickey Mouse u Donald Duck u naraw numru kbir ta’ shows u naghmlu hafna fun rides. Insomma kemm il-kbar u z-zghar ser jiddevertu zgur!  
Fis-6.00pm naqbdu t-triq lejn Vincennes sabiex nassistu ghal-irkantijiet taz-zwiemel. Filghaxija nirritornaw bil-kowc lejn il-lukanda.

Is-Sibt 27.01.18:
Kolazzjon buffet.  Wara tigi organizzata optional excursion ghal Grosbois li jinsab f’Boissy-Saint-Leger.  Hawnhekk inzuru t-Training Centre u naraw mill-qrib kif isir it-tahrig taz-zwiemel.  Wara mmorru fil-Hippodrome ta’ Vincennes (dhul extra) biex nattendu ghat-tigrijiet.  Filghaxija, nohorgu mat-tour leader sac-centru ta’ Parigi.

Il-Hadd 28.01.18:
Wara l-kolazzjon buffet,  naghmlu c-check-out mill-kmamar u nitilqu mill-lukanda ghall-Hippodrome ta’ Vincennes (dhul extra) sabiex nassistu ghat-tigrija tant mistennija ta’ fama mondjali, Prix d’Amerique. Qabel it-tigrija, naraw sfilata verament sabiha u varjata. Imbaghad  fis-6.00pm, trasferiment bil-kowc lejn l-ajruport ta’ Orly, minn fejn fid-9.05pm intiru fuq KM467 lejn Malta. Naslu Malta fil-11.40pm.

Prezzijiet:

Adult f’kamra ta’ 3 sodod      € 640
Adult f’kamra ta’ 2 sodod      € 660
Adult f’kamra singola            € 850
Tfal sa 11-il sena (fl-istess kamra ma’ 2 kbar)   € 540  

Insurance  Low Cost adulti     € 25
Insurance Low Cost tfal          € 15

Prezz jinkudi :

* Titjira mal-Air Malta ghal Parigi u lura
* Trasferimenti skond il-programm
* Sistemazzjoni f’lukanda 3 star f’Parigi  
* Kolazzjon buffet  kuljum  
* Taxxi kollha u service charge
* Servizz ta’ Tour Leader

Optional Excursions                                               Kbar             zghar

Eskursjoni – Grosbois/Vincennes                         € 30              € 15
Jum shih – Disneyland (entr. inkluza - 1Park)     € 80              € 50
                     u Vincennes

*Min jixtieq jidhol fiz-zewg parks irid ihallas € 10 extra
* Ikel u xorb mhux inkluzi fil-prezz